Kreslíme zúbky na pílke

Téma:

Grafomotorika

Vzdelávacia oblasť:

Človek a svet práce

Výkonový štandard:

Kreslenie zúbkov na pílke.

Obsahový štandard:

Rozvoj grafomotorických zručností

Forma:

Individuálna

Vek:

od 4 rokov

Pomôcky:

pracovný list, ceruzky

Autor príspevku

preučiteľky.sk

Príspevky sú vytvorené pedagógom s viac ako päťročnou pedagogickou praxou s deťmi vo veku 0-7 rokov, vrátane detí so špeciálnymi potrebami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *