O portáli

Portál vznikol za účelom vytvorenia spoločného portfólia nápadov pre učiteľov a učiteľky v materských školách. Slúži na pomoc pre začínajúcich a študujúcich pedagógov.

Vieme, že kvalitné učiteľské osobné portfólio si začínajúci pedagóg vytvára mnoho rokov a jeho vytváranie je časovo náročné. Preto sme hľadali spôsob, ako danú problematiku uľahčiť a sprístupniť pedagógom veľké množstvo tipov a inšpirácií, ako môžu efektívne a kreatívne pracovať s deťmi v predškolskom veku v rámci výchovno-vzdelávacích tém počas celého roka.

Aktivity prezentované na portáli sú využívané a vytvárané pedagógmi s viac ako päťročnou pedagogickou praxou.

Hlavná idea portálu je vytvoriť priateľské zázemie, kde si môžu pedagógovia navzájom radiť, pomáhať a zdieľať nápady medzi sebou.