Veselé kuriatko vytvorené otláčaním vidličky

Téma:

Prichádza jar, mláďatká

Vzdelávacia oblasť:

Človek a príroda

Výkonový štandard:

Otláčanie vidličky do presne určeného tvaru, vznik novotvaru, kreatívne dotvorenie, strihanie a lepenie ostatných častí

Obsahový štandard:

Učiteľka vedie deti k poznávaniu ako sa liahnu kuriatka, oboznamovanie s mláďatkami zvieratiek a so znakmi prichádzajúcej jari.

Forma:

Individuálna

Vek:

Deti od 2,5 roka

Postup:

Deti podľa predlohy odtláčajú na biely papier vidličku namočenú do žltej temperovej farby presne do daného tvaru kruhu – vzniká telíčko kuriatka. Vystrihnú si nožičky a zobáčik kuriatka z oranžového farebného papiera. Nakoniec prilepia samolepky – pohyblivé očká.

Pomôcky:

vidlička, žltá temperová farba, oranžový farebný papier, samolepiace pohyblivé oči

Autor príspevku

preučiteľky.sk

Príspevky sú vytvorené pedagógom s viac ako päťročnou pedagogickou praxou s deťmi vo veku 0-7 rokov, vrátane detí so špeciálnymi potrebami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *