Telefónna šnúra – spodné slučky

Téma:

Grafomotorika

Vzdelávacia oblasť:

Človek a svet práce

Výkonový štandard:

Obtiahnuť prerušované čiary.

Obsahový štandard:

Rozvoj písania spodných slučiek.

Forma:

Individuálna

Vek:

od 4,5 roka

Pomôcky:

Pracovný list, ceruzka.

Autor príspevku

preučiteľky.sk

Príspevky sú vytvorené pedagógom s viac ako päťročnou pedagogickou praxou s deťmi vo veku 0-7 rokov, vrátane detí so špeciálnymi potrebami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *