Strihanie po čiare

Téma:

Strihanie

Vzdelávacia oblasť:

Človek a svet práce

Výkonový štandard:

Strihať po čiare.

Obsahový štandard:

Rozvoj jemnej motoriky.

Forma:

Individuálna, Skupinová

Vek:

od 4 rokov

Postup:

Pani učiteľka nakreslí dieťaťu rôzne čiary. Dieťa strihá nožnicami čo najpresnejšie po čiare.

Pomôcky:

farebné papiere, fixka, nožnice

Autor príspevku

preučiteľky.sk

Príspevky sú vytvorené pedagógom s viac ako päťročnou pedagogickou praxou s deťmi vo veku 0-7 rokov, vrátane detí so špeciálnymi potrebami.

One thought on “Strihanie po čiare

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *