Lego smajlíky

Téma:

Hra

Vzdelávacia oblasť:

Matematika a práca s info

Človek a svet práce

Výkonový štandard:

Poskladať smajlíka správne.

Obsahový štandard:

Rozvoj logického myslenia a pozornosti.

Forma:

Individuálna,

Skupinová

Vek:

od 3 rokov

Pomôcky:

lego, vytlačené smajlíky na lepiacom papieri

Autor príspevku

preučiteľky.sk

Príspevky sú vytvorené pedagógom s viac ako päťročnou pedagogickou praxou s deťmi vo veku 0-7 rokov, vrátane detí so špeciálnymi potrebami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *