Puzzle ovocie – náročné

Téma:

Ovocie, Puzzle, Strihanie, Lepenie, Logika, Čísla

Vzdelávacia oblasť:

Matematika a práca s info

Človek a svet práce

Človek a príroda

Výkonový štandard:

Vystrihnúť a poskladať podľa správnosti.

Obsahový štandard:

Poznať druhy ovocia. Učiť sa strihať podľa čiar, skladať puzzle pásiky podľa logických súvislostí.

Forma:

Individuálna, Skupinová

Vek:

od 4,5 roka

Postup:

Vystrihni jednotlivé pásiky podľa predkreslených čiar, následne puzzle poskladaj, príp. nalep na farebný papier – zoraď pásiky za sebou podľa správnosti.

Pomôcky:

puzzle, nožnice, lepidlo, papier (na nalepenie puzzle pásikov)

Autor príspevku

preučiteľky.sk

Príspevky sú vytvorené pedagógom s viac ako päťročnou pedagogickou praxou s deťmi vo veku 0-7 rokov, vrátane detí so špeciálnymi potrebami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *