Pršia číselká

Téma:

Počasie, Počítanie

Vzdelávacia oblasť:

Matematika a práca s info

Človek a príroda

Výkonový štandard:

Vyfarbiť počet kvapiek podľa zadaného čísla.

Obsahový štandard:

Počítanie v obore do 5.

Forma:

Individuálna

Vek:

od 3 rokov

Pomôcky:

pracovný list, modrá ceruzka

Autor príspevku

preučiteľky.sk

Príspevky sú vytvorené pedagógom s viac ako päťročnou pedagogickou praxou s deťmi vo veku 0-7 rokov, vrátane detí so špeciálnymi potrebami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *