Mesiac – potláčanie alobalom

Téma:

Vesmír

Vzdelávacia oblasť:

Človek a príroda

Výkonový štandard:

Odtláčanie farby guličkou z alobalu – vytvorenie novotvaru (Mesiac)

Obsahový štandard:

Učiteľka diskutuje s deťmi o ich predstavách o Zemi, Slnku, Mesiaci, hviezdach, planétach. Diskutuje o spôsoboch, pomocou ktorých človek skúma vesmír.

Forma:

Skupinová, Individuálna

Vek:

od 4 rokov

Postup:

Učiteľka vedie s deťmi rozhovor o vesmíre – Slnku, Mesiaci, Zemi, planétach. Pripraví každému dieťaťu biely kruh. Dieťa vytvorí z alobalu guličku. Následne si pripraví temperové farby – bielu, svetlosivú a tmavosivú. Miešaním vzniknú rôzne odtiene striebornej. Odtláčaním alobalovej guličky a tým vyfarbia kruh.

Pomôcky:

výkresy, temperové farby – sivé farby, biela farba, alobal, štetce

Autor príspevku

preučiteľky.sk

Príspevky sú vytvorené pedagógom s viac ako päťročnou pedagogickou praxou s deťmi vo veku 0-7 rokov, vrátane detí so špeciálnymi potrebami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *