Hry na zoznamovanie

Rôzne hry na zoznamovanie so spolužiakmi. Aktivity zamerané na rozvoj pozornosti, komunikačných zručností. Vhodné pre deti od 3 rokov.
Ak chcete mať prístup k príspevkom zaregistrujte sa alebo si zakúpte členstvo.
Autor príspevku

preučiteľky.sk

Príspevky sú vytvorené pedagógom s viac ako päťročnou pedagogickou praxou s deťmi vo veku 0-7 rokov, vrátane detí so špeciálnymi potrebami.

Základné

členstvo pre učiteľky

  • ✓
    • prístup pre 1 osobu
  • ✓
    • viac ako 100 týždenných plánov
  • ✓
    • viac ako 1400 aktivít
  • ✓
    • prístup do VIP
    • psychologické poradenstvo (online)
    • vzdelávanie pedagogických zamestnancov (online)

Premium

členstvo pre materské školy, špeciálne MŠ, občianske združenia

  • ✓
    • prístup pre 1 materskú školu
  • ✓
    • viac ako 100 týždenných plánov
  • ✓
    • viac ako 1400 aktivít
  • ✓
    • prístup do VIP
    • psychologické poradenstvo (online)
    • vzdelávanie pedagogických zamestnancov (online)