Striedanie farieb – srdiečka

Téma:

Valentín

Logika

Farby

Vzdelávacia oblasť:

Umenie a kultúra

Matematika a práca s info

Výkonový štandard:

Vyfarbiť riadky podľa zadaného vzoru – striedať farby podľa predlohy.

Obsahový štandard:

Poznať základné farby.

Forma:

Individuálna

Vek:

od 4 rokov

Pomôcky:

pracovný list, farbičky

Autor príspevku

preučiteľky.sk

Príspevky sú vytvorené pedagógom s viac ako päťročnou pedagogickou praxou s deťmi vo veku 0-7 rokov, vrátane detí so špeciálnymi potrebami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *