Domček, kto v tebe býva?

Téma:

Ja a moja rodina

Vzdelávacia oblasť:

Umenie a kultúra

Človek a spoločnosť

Výkonový štandard:

Nakresliť členov rodiny

Obsahový štandard:

Rozvoj grafomotorických a kresebných zručností

Forma:

Individuálna, Skupinová

Vek:

od 3 rokov

Postup:

Domček vystrihni, vyfarbi a dokresli členov rodiny.

Pomôcky:

pracovný list, nožnice, farebné ceruzky

Prílohy:

Autor príspevku

preučiteľky.sk

Príspevky sú vytvorené pedagógom s viac ako päťročnou pedagogickou praxou s deťmi vo veku 0-7 rokov, vrátane detí so špeciálnymi potrebami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *