Dokresli kvetinke lupene

Téma:

Jarné kvietky

Vzdelávacia oblasť:

Človek a príroda

Človek a svet práce

Výkonový štandard:

Dokresliť kvetu lupene

Obsahový štandard:

Poznať jarné kvietky, vedieť odlišnosti, názvy kvetov, Grafomotorické cvičenie – kreslenie oblúkov

Forma:

Individuálna

Vek:

od 4 rokov

Postup:

Učiteľka vedie s deťmi diskusiu o jarných kvietkoch. Deti sa učia rozoznávať jednotlivé druhy kvetov, vedia ich pomenovať a vedia v čom sa líšia. Následne dokreslia lupene kvetov do pripraveného pracovného listu.

Pomôcky:

pracovný list, obrázky rôznych kvetov, príp. živé kvety

Autor príspevku

preučiteľky.sk

Príspevky sú vytvorené pedagógom s viac ako päťročnou pedagogickou praxou s deťmi vo veku 0-7 rokov, vrátane detí so špeciálnymi potrebami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *