Zoraďovanie pre najmenších

Téma:

Rozlíšenie veľkosti, zoraďovanie

Vzdelávacia oblasť:

Matematika a práca s informáciami

Výkonový štandard:

Pomenovať predmety a zoradiť od najmenšieho po najväčší

Obsahový štandard:

Dieťa rozlišuje predmety, pomenuje ich a učí sa rozoznať veľkosti

Forma:

Individuálna

Vek:

od 3 rokov

Postup:

Dieťa premety pomenuje, porovná a určí ich poradie podľa veľkosti.

Pomôcky:

Pracovný list, ceruzky

Prílohy:

Autor príspevku

preučiteľky.sk

Príspevky sú vytvorené pedagógom s viac ako päťročnou pedagogickou praxou s deťmi vo veku 0-7 rokov, vrátane detí so špeciálnymi potrebami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *