Vzorované lupene kvetov

Téma:

Grafomotorika, Vzory, Jar

Vzdelávacia oblasť:

Človek a svet práce

Výkonový štandard:

Doplniť na každom lupene daný vzor.

Obsahový štandard:

Nácvik rozlišovania vzorov, vedieť zadaný vzor správne napodobniť a doplniť do príslušného miesta.

Forma:

Individuálna

Vek:

od 4 rokov

Pomôcky:

pracovný list, ceruzka

Autor príspevku

preučiteľky.sk

Príspevky sú vytvorené pedagógom s viac ako päťročnou pedagogickou praxou s deťmi vo veku 0-7 rokov, vrátane detí so špeciálnymi potrebami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *