Vyliahnutie kuriatka – postupnosť

Téma:

Mláďatká, Zvieratká, Jar

Vzdelávacia oblasť:

Matematika a práca s info

Človek a príroda

Výkonový štandard:

Správne priradiť čísla podľa postupnosti.

Obsahový štandard:

Rozumieť zákonitostiam prírody, logicky správne zoradiť proces vyliahnutia kuriatka.

Forma:

Individuálna, Skupinová

Vek:

od 4,5 roka

Postup:

Učiteľka vedie s deťmi rozhovor o zvieratkách a procesoch v prírode a postupnostiach krokov. Dieťa správne zoradí jednotlivé kroky vyliahnutia kuriatka. Do okienok dieťa vpíše čísla od 1 po 6 presne podľa logickej postupnosti krokov.

Pomôcky:

Pracovný list, ceruzka.

Autor príspevku

preučiteľky.sk

Príspevky sú vytvorené pedagógom s viac ako päťročnou pedagogickou praxou s deťmi vo veku 0-7 rokov, vrátane detí so špeciálnymi potrebami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *