Veselé chobotnice z farebného papiera

Téma:

Morské živočíchy

Vzdelávacia oblasť:

Človek a príroda

Výkonový štandard:

Dieťa samostatne obkresľuje, strihá, lepí – vytvára nový útvar podľa predlohy (môže ho dotvoriť podľa fantázie).

Obsahový štandard:

Učiteľka popíše životné prejavy chobotnice, vedenie deti ku spoznávaniu spôsobu pohybu, čím sa živia, opíše spôsoby starostlivosti a ochrany chobotnice.

Forma:

Individuálna

Vek:

od 3 rokov

Postup:

Dieťa samostatne obkreslí a vystrihne útvar podľa predlohy. Nakresli na chápadlá chobotnice kruhy a na chobotnicu nakreslí úsmev. Následne chobotnicu zlepí do požadovaného tvaru.

Pomôcky:

Farebné papiere, nožnice, fixky, samolepiace pohyblivé oči.

P

Autor príspevku

preučiteľky.sk

Príspevky sú vytvorené pedagógom s viac ako päťročnou pedagogickou praxou s deťmi vo veku 0-7 rokov, vrátane detí so špeciálnymi potrebami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *