Spoj mláďatko s jeho mamou

Téma:

Mláďatká, Logika, Veľký a malý

Vzdelávacia oblasť:

Matematika a práca s info

Človek a príroda

Výkonový štandard:

Spojiť podľa správnosti.

Obsahový štandard:

Poznať a rozoznať odlišnosti jednotlivých druhov zvierat.

Forma:

Individuálna, Skupinová

Vek:

od 3 rokov

Pomôcky:

pracovný list, ceruzka

Autor príspevku

preučiteľky.sk

Príspevky sú vytvorené pedagógom s viac ako päťročnou pedagogickou praxou s deťmi vo veku 0-7 rokov, vrátane detí so špeciálnymi potrebami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *