Spočítaj geometrické tvary

Téma:

Geometrické tvary

Vzdelávacia oblasť:

Matematika a práca s info

Výkonový štandard:

Spočítať jednotlivé geometrické tvary

Obsahový štandard:

Rozlíšiť, identifikovať a spočítať jednotlivé geometrické tvary.

Forma:

Individuálna

Vek:

od 5 rokov

Pomôcky:

pracovný list, ceruzky

Autor príspevku

preučiteľky.sk

Príspevky sú vytvorené pedagógom s viac ako päťročnou pedagogickou praxou s deťmi vo veku 0-7 rokov, vrátane detí so špeciálnymi potrebami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *