Spoj správne

Téma:

Ja a moja rodina

Moji noví kamaráti

Vzdelávacia oblasť:

Človek a svet práce

Človek a spoločnosť

Matematika a práca s info

Výkonový štandard:

Spojiť správne tváre.

Obsahový štandard:

Rozvoj jemnej motoriky, pozornosti a logiky.

Forma:

Individuálna, Skupinová

Vek:

od 4 rokov

Pomôcky:

pracovný list, nožnice, farebné ceruzky, lepidlo

Autor príspevku

preučiteľky.sk

Príspevky sú vytvorené pedagógom s viac ako päťročnou pedagogickou praxou s deťmi vo veku 0-7 rokov, vrátane detí so špeciálnymi potrebami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *