Som viac kreatívny ako čistotný :)

Téma:

Jeseň, stromy, zber úrody

Vzdelávacia oblasť:

Človek a príroda

Výkonový štandard:

Dieťa odtláčaním sprchovej špongie vytvorí strom.

Obsahový štandard:

Dieťa pomenováva a rozoznáva rôzne druhy stromov – listnaté i ihličnaté. Vie, že na niektorých sa rodí úroda – rastie na nich ovocie. Vie pomenovať rôzne druhy ovocia, počíta daný počet ovocia. Učí sa poznávať využitie rôznych typov materiálov, ktoré môžu slúžiť na odtláčanie a tým vytvoriť kreatívny obraz – novotvar.

Forma:

Individuálna

Vek:

od 2 rokov

Postup:

Pripravíme si na stôl všetky potrebné pomôcky. Učiteľka vedie s deťmi skupinový rozhovor o stromoch, vedie deti ku kreatívnemu rozmýšľaniu. Deti odtláčajú zelenú farbu pomocou sprchovej špongie. Následne dokreslia so štetcom – hnedou temperkou kmeň stromu. Na koniec staršie deti môžu nakresliť na strom daný počet ovocia – druh a počet plodov by mala určiť p. učiteľka.

Pomôcky:

Sprchovacia špongia, temperové farby, výkres, štetce

Autor príspevku

preučiteľky.sk

Príspevky sú vytvorené pedagógom s viac ako päťročnou pedagogickou praxou s deťmi vo veku 0-7 rokov, vrátane detí so špeciálnymi potrebami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *