Rozstrihni konvalinku

Téma:

Jarné kvietky

Vzdelávacia oblasť:

Človek a príroda

Matematika a práca s informáciami

Výkonový štandard:

Rozstrihúť obrázok podľa pokynov, logicky pospájať a zlepiť.

Obsahový štandard:

Poznať jarné kvietky.

Úvod do skladania – puzzle

Forma:

Individuálna

Vek:

od 4,5 roka

Postup:

Učiteľka vedie s deťmi rozhovor o jarných kvietkoch, ukáže niektoré druhy jarných kvetov – na obrázku alebo živé. Následne prečíta pokyny k pracovnému listu a deti samostatne strihajú, následne logicky skladajú a zlepia obrázok tak, aby vznikol taký kvietok, ktorý bol na začiatku.

Pomôcky:

jarné kvietky (na obrázkoch alebo živé), pracovný list, lepidlo, nožnice

Autor príspevku

preučiteľky.sk

Príspevky sú vytvorené pedagógom s viac ako päťročnou pedagogickou praxou s deťmi vo veku 0-7 rokov, vrátane detí so špeciálnymi potrebami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *