Poskladaj si kuriatko

Téma:

Mláďatká, Zvieratká, Prichádza jar

Vzdelávacia oblasť:

Človek a príroda

Výkonový štandard:

Vytvoriť novotvar

Obsahový štandard:

Identifikovať predkreslené zvieratko. Vystrihovať podľa predkreslého tvaru, skladaním a lepením vytvoriť novotvar.

Forma:

Individuálna

Vek:

od 3.5 roka

Postup:

Deti sa vedú rozhovor o mláďatkách. Identifikujú predkreslené zvieratko. Vystrihnú jednotlivé časti podľa predkreslených čiar. Poskladajú a zlepia kuriatko do jedného celku.

Pomôcky:

Pracovný list, nožnice, lepidlo

Autor príspevku

preučiteľky.sk

Príspevky sú vytvorené pedagógom s viac ako päťročnou pedagogickou praxou s deťmi vo veku 0-7 rokov, vrátane detí so špeciálnymi potrebami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *