Poskladaj si dievčatko

Téma:

Ja a moja rodina

Moji kamaráti

Vzdelávacia oblasť:

Človek a svet práce

Matematika a práca s informáciami

Výkonový štandard:

Poskladať puzzle dievčatka

Obsahový štandard:

Rozvoj jemnomotorických zručností, logiky a pozornosti.

Forma:

Individuálna, Skupinová

Vek:

od 4 rokov

Autor príspevku

preučiteľky.sk

Príspevky sú vytvorené pedagógom s viac ako päťročnou pedagogickou praxou s deťmi vo veku 0-7 rokov, vrátane detí so špeciálnymi potrebami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *