Pomôž babke upliesť šál

Téma:

Striedanie vzorov, pravidelnosť, logické myslenie

Vzdelávacia oblasť:

Matematika a práca s informáciami

Výkonový štandard:

Vytvoriť podľa daného vzoru jednoduchú postupnosť objektov.

Obsahový štandard:

Dieťa rozoznáva geometrické tvary, pomenuje ich. Dieťa sleduje postupnosť jednotlivých vzorov a na základe zistenia z predlohy, doplní – vyfarbí štvorcovú sieť až do konca.

Forma:

Individuálna

Vek:

od 4,5 rokov

Postup:

Dieťa rozoznáva geometrické tvary, pomenuje ich. Dieťa sleduje postupnosť jednotlivých vzorov a na základe zistenia z predlohy, doplní – vyfarbí štvorcovú sieť až do konca.

Pomôcky:

pracovný list, farbičky

Prílohy:

Autor príspevku

preučiteľky.sk

Príspevky sú vytvorené pedagógom s viac ako päťročnou pedagogickou praxou s deťmi vo veku 0-7 rokov, vrátane detí so špeciálnymi potrebami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *