Cvičenie písanie vlastného mena

Téma:

Ja a moja rodina

Vzdelávacia oblasť:

Jazyk a komunikácia

Výkonový štandard:

Písanie svojho mena

Obsahový štandard:

Rozvoj grafomotoriky

Základy písania

Forma:

Individuálna, Skupinová

Vek:

od 5 rokov

Autor príspevku

preučiteľky.sk

Príspevky sú vytvorené pedagógom s viac ako päťročnou pedagogickou praxou s deťmi vo veku 0-7 rokov, vrátane detí so špeciálnymi potrebami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *