Opis obrázkov: čo robí mamička?

Téma:

Ja a moja rodina

Vzdelávacia oblasť:

Jazyk a komunikácia

Výkonový štandard:

Opísať obrázky

Obsahový štandard:

Rozvoj slovnej zásoby, vetnej skladby a správnej artikulácie

Forma:

Skupinová, Individuálna

Vek:

od 3 rokov

Pomôcky:

obrázky

Autor príspevku

preučiteľky.sk

Príspevky sú vytvorené pedagógom s viac ako päťročnou pedagogickou praxou s deťmi vo veku 0-7 rokov, vrátane detí so špeciálnymi potrebami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *