Okná na domčekoch

Téma:

Počítanie, Čísla, Grafomotorika

Vzdelávacia oblasť:

Matematika a práca s info

Výkonový štandard:

Dokresliť počet predmetov podľa zadania

Obsahový štandard:

Počítanie v obore do 5.

Forma:

Individuálna, Skupinová

Vek:

od 3,5 roka

Pomôcky:

pracovný list, ceruzka

Autor príspevku

preučiteľky.sk

Príspevky sú vytvorené pedagógom s viac ako päťročnou pedagogickou praxou s deťmi vo veku 0-7 rokov, vrátane detí so špeciálnymi potrebami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *