Nájdi cestu k babičke

Téma:

Ja a moja rodina

Vzdelávacia oblasť:

Matematika a práca s info

Výkonový štandard:

Nájsť správnu cestu.

Obsahový štandard:

Rozvoj logického myslenia, pozornosti a grafomotoriky.

Forma:

Individuálna, Skupinová

Vek:

od 4 rokov

Pomôcky:

pracovný list, ceruzka

Autor príspevku

preučiteľky.sk

Príspevky sú vytvorené pedagógom s viac ako päťročnou pedagogickou praxou s deťmi vo veku 0-7 rokov, vrátane detí so špeciálnymi potrebami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *