Motýliky – spoj rovnaké

Téma:

Farby, Motýle, Hmyz, Príroda, Jar

Vzdelávacia oblasť:

Umenie a kultúra

Výkonový štandard:

Rozlišovanie, pomenovanie a spájanie rovnakých farieb

Obsahový štandard:

Učiteľka zameriava pozornosť detí na názvy základných a zmiešaných farieb. Ponúka aktivity zamerané na usporiadanie farieb.

Forma:

Individuálna

Vek:

od 3 rokov

Postup:

Deti pomenujú farby, ktoré poznajú, vedú s učiteľkou diskusiu o zmiešavaní farieb. Následne učiteľka rozdá pracovné listy, každé dieťa pracuje samostatne.

Pomôcky:

obrázky s rôznymi farbami, hry o farbách, pracovný list

Autor príspevku

preučiteľky.sk

Príspevky sú vytvorené pedagógom s viac ako päťročnou pedagogickou praxou s deťmi vo veku 0-7 rokov, vrátane detí so špeciálnymi potrebami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *