Kvapky s číslami

Téma:

Počítanie, Počasie

Vzdelávacia oblasť:

Matematika a práca s info

Človek a príroda

Výkonový štandard:

Doplnenie vynechaných čísel podľa správnosti.

Obsahový štandard:

Poznať postupnosť čísel v rade za sebou. Počítanie v obore do 10.

Forma:

Individuálna, Skupinová

Vek:

od 5 rokov

Pomôcky:

pracovný list, čierna ceruzka alebo fixka

Autor príspevku

preučiteľky.sk

Príspevky sú vytvorené pedagógom s viac ako päťročnou pedagogickou praxou s deťmi vo veku 0-7 rokov, vrátane detí so špeciálnymi potrebami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *