7 jarných pracovných listov

Téma:

Jar

Grafomotorika

Vzdelávacia oblasť:

Človek a svet práce

Matematika a práca s info

Výkonový štandard:

Vypracovať pracovné listy podľa zadania.

Obsahový štandard:

Rozvoj grafomotorických a matematických zručností.

Forma:

Individuálna, Skupinová

Vek:

od 4 rokov

Postup:

Postupujte podľa pokynov na jednotlivých pracovných listoch.

Pomôcky:

pracovné listy, ceruzka

Autor príspevku

preučiteľky.sk

Príspevky sú vytvorené pedagógom s viac ako päťročnou pedagogickou praxou s deťmi vo veku 0-7 rokov, vrátane detí so špeciálnymi potrebami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *