Ako zajko šibal

Téma:

Veľká noc

Vzdelávacia oblasť:

Jazyk a komunikácia

Umenie a kultúra

Človek a spoločnosť

Výkonový štandard:

Počúvať s porozumením

Obsahový štandard:

Oboznámiť sa s veľkonočnou šibačkou

Forma:

Individuálna, Skupinová

Vek:

od 3 rokov

Postup:

Dieťa si sadne a pozorne počúva čítanú prezentáciu.

Pomôcky:

prezentácia

Autor príspevku

preučiteľky.sk

Príspevky sú vytvorené pedagógom s viac ako päťročnou pedagogickou praxou s deťmi vo veku 0-7 rokov, vrátane detí so špeciálnymi potrebami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *