Hľadaj 5 rozdielov

Téma:

Zima

Pozornosť

Vzdelávacia oblasť:

Matematika a práca s info

Výkonový štandard:

Nájdi 5 rozdielov.

Obsahový štandard:

Rozvoj pozornosti.

Forma:

Individuálna, Skupinová

Vek:

od 4 rokov

Pomôcky:

pracovný list, ceruzka

Autor príspevku

preučiteľky.sk

Príspevky sú vytvorené pedagógom s viac ako päťročnou pedagogickou praxou s deťmi vo veku 0-7 rokov, vrátane detí so špeciálnymi potrebami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *